เลือดจระเข้แคปซูล⁄วินน์ Wynn

เลือดจระเข้แคปซูล Wynn (วินน์) โทร. 093-156-8600 (ทุกวัน)

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย อาจารย์วิน เชยชมศรี มาตรฐาน อย.ระดับดีมาก ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญทุกล็อต

สาระน่ารู้

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย อาจารย์วิน เชยชมศรี มาตรฐาน อย.ระดับดีมาก ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญทุกล็อต

สาระน่ารู้

บทความ สาระน่ารู้ สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย อาจารย์วิน เชยชมศรี มาตรฐาน อย.ระดับดีมาก ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญทุกล็อต

สาระน่ารู้

บทความ สาระน่ารู้ สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดย อาจารย์วิน เชยชมศรี มาตรฐาน อย.ระดับดีมาก ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยผู้เชี่ยวชาญทุกล็อต

เลือดจระเข้แคปซูล วินน์

เลือดจระเข้-30-แคปซูล

ขวดเล็ก 30 แคปซูล
600 บาท  500 บาท

เลือดจระเข้-100-แคปซูล

ขวดใหญ่ 100 แคปซูล
2,000 บาท 1,500 บาท