เลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล

จระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของ ประเทศ ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเพื่อการค้า หนังจระเข้เป็นผลิตผลหลักที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่วนเนื้อ กระดูก เครื่องในและเลือดจระเข้เป็นผลิตผลรอง จากการวิจัยเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าเลือดจระเข้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หลายชนิด เหมาะที่จะบริโภคเป็นอาหารเสริม ทีมนักวิจัยจึงเริ่มศึกษากระบวนการเก็บรักษาและการปนเปื้อนของเชื้อ แบคทีเรียในเลือดจระเข้ การบริโภคเลือดจระเข้แห้งเพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะโลหิต จางจากการขาดธาตุเหล็ก และพัฒนาเลือดจระเข้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเหมาะสำหรับคนนี่เป็นเบาหวาน ซึ่งการศึกษาวิจัยเหล่านี้เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้โดยนำมา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ของกระทรวงสาธารณสุข

การแปรรูปเลือดจระเข้เป็นผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก คณะกรรมการอาหารและยา จากข้อมูลงานวิจัยทำให้ผู้บริโภคได้ทราบประโยชน์ของเลือดจระเข้และมั่นใจที่ จะบริโภคโดยมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในและนอกประเทศ เช่น จีนและไต้หวัน ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการเพาะพันธุ์จระเข้ ขายเลือด เนื้อ หนังและผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้เหมือนเช่นในอดีต

 

เลือดจระเข้แคปซูล-วินน์-Wynn